Brann

Haba Sikkerhet AS er en totalleverandør av brannvernmateriell. Vi er importør av egne håndslokkere under merkenavnet MUTNOS, og har et bredt utvalg av håndslokkere, mobile traller og egne offshoremodeller som er produsert i rustfritt materiale.

Brann 1

I tillegg leverer vi:
Slanger – Kuplinger – Grenrør-Stendere – Diverse skap for brannutstyr – Røykdykkerutstyr – Pusteluft – Symbolskilt – Serviceverktøy for brannslokkere/brannslanger – Branntepper – Brannslangeskap –Strålerør.

Se ytterlig info under produkter

Vi har lager og fullt utstyrt serviceverksted for alle arbeidsoppgaver. Vi utfører serviceoppdrag ute hos våre kunder og inne på eget verksted.

Haba Sikkerhet AS er godkjent kompetent virksomhet nummer 201 hos Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell og medlem av Brannteknisk Forening. Alle våre serviceteknikere på brannavdelingen innehar kompetansebevis kategori Grønn ihht. Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Brann 2
Brann 3

Haba Sikkerhet har høy kompetanse og vil til enhver tid kunne levere de tjenester som våre kunder etterspør – service, vedlikehold, ny montering, levering av varer og utstyr, samt generell informasjon.
Vi arrangerer brannøvelser for bedrifter:

  • Evakueringsøvelser med og uten røyk
  • Brannslokkeopplæring med teoridel

Kurs Kategori Grønn Vedlikehold av Håndslokkere/Brannslanger ihh til NS 3910 & NS EN 671-3. Haba Sikkerhet er godkjent kursarrangør for Kurs kategori Grønn vedlikehold av: Håndslokkere & Brannslanger.
Kurset har en varighet på 32 timer. Ta kontakt for mer info om tid og sted.